fundacja
“BLIŻEJ MŁODYCH”
Być bliżej młodych – to właśnie cel naszej fundacji.

W swojej działalności chcemy wspierać ludzi młodych, dawać im szanse rozwoju oraz dbać o wartości chrześcijańskie. Do naszej pracy zostaliśmy powołani przez Diecezję Bielsko-Żywiecką.

Organizujemy spotkania, warsztaty, wycieczki oraz inne akcje, mające na celu aktywizację zarówno społeczną jak i duchową.

Poprzez podejmowane przez nas inicjatywy chcemy pokazać lepszą perspektywie na przyszłość oraz szanse dla Młodych z naszej Diecezji. Poprzez powierzane im zadania, chcemy uczyć ich odpowiedzialności oraz pracy zespołowej.

Aktywnie włączamy się w organizację Światowych Dni Młodzieży zarówno w wymiarze diecezjalnym jak i krajowym. Jesteśmy częścią Diecezjalnego Centrum Światowych Dni Młodzieży Diecezji Bielsko – Żywieckiej.
galeria