klub
tysiąca śdm
Jedną z inicjatyw Fundacji jest ,,Klub Tysiąca ŚDM’’.

Chcemy zebrane fundusze, w ramach tego projektu, przeznaczyć na organizację Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Bielsko-Żywieckiej oraz pobudzanie wiernych na obszarze Diecezji Bielsko-Żywieckiej do aktywności w tworzeniu wspólnego dzieła, jakim są Światowe Dni Młodzieży w 2016 roku.

„Klub Tysiąca ŚDM” to ludzie, którzy finansowo wspierają przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Bielsko-Żywieckiej, regularnie przez cały rok.
Wpłacając kwotę w wysokości 100 zł (sto złotych) jednorazowo, w pełnej wysokości lub co miesiąc w minimalnej kwocie 5 zł (pięć złotych) – inwestujesz w Światowe Dni Młodzieży, w Diecezji Bielsko – Żywieckiej, w 2016 roku.

Możesz to uczynić przekazując wybraną kwotę upoważnionemu Wolontariuszowi Klubu lub wpłacając tę kwotę na Konto Fundacji.
Wszystkie środki zebrane przez upoważnionych Wolontariuszy, ostatecznie zostaną wpłacone przez Koordynatora Klubu na konto Fundacji „Bliżej Młodych”. Dzięki Tobie i Twoim wpłatom Fundacja będzie mogła nadal prowadzić działalność statutową.

Twoja wpłata sprawi, że organizowanie Dni w Diecezjach, w ramach Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku nie spotka się z przeszkodą finansową a młodzi ludzie będą mogli w pełnym wymiarze przeżyć ten błogosławiony czas w naszej Ojczyźnie.
Integrujemy Polaków w przygotowaniu Światowych Dni Młodzieży, w 2016 roku. Efektem tego jest wzrost kapitału ludzkiego i społecznego, a ludzie stają się dla siebie bardziej życzliwi!
Członkowie „Klubu Tysiąca ŚDM” dają punkt podparcia, dzięki któremu Fundacja może działać i rozwijać się podejmując nowe projekty i wyzwania.
Za każdego z Członków Klubu będzie trwała modlitwa w podzięce za dokonywane wpłaty i aktywne włączanie się w przygotowania Światowych Dni Młodzieży. Ponadto w każdym miesiącu jeden kapłan Diecezji Bielsko-Żywieckiej będzie sprawował Eucharystię w intencji „Klubu Tysiąca ŚDM”.
Informacje o terminie Mszy Świętej oraz miejscu będzie przekazana Członkom Klubu poprzez stronę internetową Fundacji: www.blizejmlodych.pl, a także na fanpage’u Diecezjalnego Centrum Światowych Dni Młodzieży w Bielsku- Białej.
dołącz do klubu
imię i nazwisko*
e-mail*
wiadomość*
*pola wymagane