kurs
animatora
Zapraszamy do udziału w Kursie Animatora Młodzieży, będzie on zorganizowany przez Duszpasterstwo Młodzieży naszej Diecezji i Fundację „Bliżej Młodych”.
TERMIN KURSU:
22 – 25 SIERPNIA 2016
W tym roku jeden termin ze względu na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie

zapisy telefonicznie 532 001 011
mail: kontakt@blizejmlodych.pl
plan kursu animatora
dzień 1
(9:30 – 14:00)
1. Wprowadzenie
– integracja (zapoznanie)
– zadania animatora: człowiek przekazu, człowiek nawrócenia, człowiek modlitwy, człowiek Eucharystii, człowiek posłuszeństwa, człowiek jedności (obszernie, wymiary sam siebie formuje, świadectwo życia,)
– wspólnota a grupa;

2. Spotkanie w grupach
– organizacja pracy w grupie: modlitwa, ustalenie zasad, zapowiedź tematu, kontekst spotkania, część główna- rozwinięcie tematu, podsumowanie
– metody pracy (pobudzające twórczość i kreatywne myślenie, twórczego rozwiązywania problemów)
– metody aktywizujące (słoneczko, kula śniegowa, burza mózgów)
– metody dyskusyjne (dla starszych), praktycznego działania (dla młodszych)
– nowoczesne środki (wykorzystanie filmików, grafiki, itd.)

3. Układanie konspektów
– korzystanie z gotowych materiałów (prezentacja materiałów, sposoby zdobywania materiałów, dostosowanie do potrzeb grupy)
– tworzenie konspektu (rodzaj grupy – przedziały wiekowe; cele – środki; polimetodyczność, źródła, z których można korzystać)
dzień 2
(9:30 – 14:00)
1. Szkoła liturgii (1, 5 h)
– duchowość animatora
– formy i sposoby modlitwy
– metody pracy z Pismem Świętym (namiot spotkania, sposoby czytania PŚ)
– przygotowywanie adoracji/spotkań modlitewnych
– zaangażowanie w funkcje liturgiczne
– pisanie modlitwy wiernych/komentarzy
– dobieranie pieśni

2. Gry i zabawy
– tańce animacyjne (integracyjne, mini disco dla najmłodszych, clap dance (prowadzenie, znajomość kroków, przygotowanie przestrzeni i środków)
– zabawy z chustą animacyjną
– zabawy ruchowe
– zabawy statyczne
– zabawy i gry ze śpiewem
– pogodne wieczory (odpowiedni dobór zabaw-różnorodność, dopasowanie do wieku uczestników, specyfiki grupy)
dzień 3
(9:30 – 12:00)
1. Psychologia grupy
– rodzaje osobowości
– rozwiązywanie konfliktów
– odpowiedzialność za grupę
– rola lidera
– znaczenie emocji

2. Egzamin (teoretyczny i praktyczny)