wesprzyj
nas
DAROWIZNY
Jedną z możliwości zdobywania środków na rzecz realizacji celów statutowych przez fundację jest możliwość otrzymywania wsparcia w formie darowizn. Darowizny możesz otrzymywać zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych. Osoby, które chcą w ten sposób wesprzeć działania, np. edukacyjne, charytatywne, wybranej fundacji, mogą skorzystać z odliczenia podatkowego. Możliwość taką daje:

„Dokonując darowizny możesz skorzystać z odliczenia podatkowego:
1/ jeśli jesteś osobą fizyczną (UoPDOF: Art. 26 Ust. 1 Pkt 9)
2/ jeśli jesteś osobą prawną (UoPDOP: Art. 18. Ust. 1 Pkt 1)”
Nie mylić powyższego z „odliczeniem od podatku”, mówiąc dokładniej: jest to „odliczenie od dochodu”.


DAROWIZNY RZECZOWE
Kontakt telefoniczny 532 001 011
wesprzyj nas
darowizna
finansowa na konto
Fundacja „Bliżej Młodych”
43-300 Bielsko – Biała, Ul. Wita Stwosza 35

Numer Konta Bankowego:
PKO BP: 18 1020 1390 0000 6102 0530 7824

Tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe.